Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήλθατε στην Moritsis LTD!

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση της ιστοσελίδας της Moritsis LTD, που βρίσκεται στη διεύθυνση www.moritsis.com.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο υποθέτουμε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τη Moritsis LTD εάν δεν συμφωνείτε να λάβετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Η παρακάτω ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Αποποίηση Ευθυνών και όλες τις Συμφωνίες: “Πελάτης”, “Εσάς” και “Σας” αναφέρεται σε εσάς, το άτομο συνδέεται σε αυτόν τον ιστότοπο και συμμορφώνεται με τους όρους της Εταιρείας συνθήκες. “Η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Εμείς”, “Εμείς” και “Εμείς”, αναφέρεται στην Εταιρεία μας. “Κόμμα”, “Μέρη” ή “Εμείς”, αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στους εαυτούς μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την καταβολή της πληρωμής που είναι απαραίτητες για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Πελάτη όσον αφορά την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών της Εταιρείας, και με την επιφύλαξη του ισχύοντος δικαίου των Κάτω Χωρών. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, τον πληθυντικό, την κεφαλαιοποίηση ή / και αυτός / αυτή, θεωρείται ως εναλλάξιμη και ως εκ τούτου ως αναφερόμενη στο ίδιο.

Cookies

Χρησιμοποιούμε τη χρήση cookies. Με την πρόσβαση στη Moritsis LTD, συμφωνήσατε να χρησιμοποιήσετε cookies σε συμφωνία με την Πολιτική Απορρήτου της Moritsis LTD.

Οι περισσότεροι διαδραστικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέψουν να ανακτήσουμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας για να επιτρέψουν τη λειτουργικότητα ορισμένων περιοχών για να διευκολύνουν τα άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Μερικοί από τους συνεργαζόμενους συνεργάτες / διαφημιστές μας μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Άδεια 

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η Moritsis LTD ή / και οι δικαιοπάροχοί της είναι κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό της Moritsis LTD. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτήν από την Moritsis LTD για δική σας προσωπική χρήση και υπόκειται σε περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει να:

 • Αναδημοσίευση υλικού από τη Moritsis LTD.
 • Πουλήστε, μισθώστε ή παραχωρήστε άδεια χρήσης υλικού από τη Moritsis LTD.
 • Αναπαράγετε, αντιγράφετε ή αντιγράφετε υλικό από την Moritsis LTD.
 • Ανακατανομή περιεχομένου από τη Moritsis LTD.

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας. Μερικά τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου. Η Moritsis LTD δεν φιλτράρει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή αναθεωρεί Σχόλια πριν από την παρουσία τους στον ιστότοπο. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις της Moritsis LTD, των αντιπροσώπων της και / ή των θυγατρικών της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις του ατόμου που δημοσιεύει τις απόψεις και τις απόψεις του. Στο μέτρο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Moritsis LTD δεν ευθύνεται για τις Παρατηρήσεις ή για οποιαδήποτε ευθύνη, αποζημίωση ή δαπάνη που προκλήθηκε ή / και υπέστη λόγω οποιασδήποτε χρήσης ή / και απόσπασης ή / και εμφάνισης των Σχολιασμών αυτόν τον ιστότοπο.Η Moritsis ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να καταργεί οποιαδήποτε σχόλια που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή προκαλούν παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.Εξουσιοδοτείτε και εκπροσωπείτε αυτό:

 • Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα σχόλια στην ιστοσελίδα μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συναίνεσεις για να το κάνετε αυτό
 • Τα σχόλια δεν εισβάλλουν σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων οποιουδήποτε τρίτου.
 • Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή παράνομο υλικό που αποτελεί εισβολή ιδιωτικού απορρήτου.
 • Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επαγγελματικές ή έθιμες ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομη δραστηριότητα.
 • Με την παρούσα εξουσιοδοτείτε τη Moritsis LTD να αποκτήσει μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης άλλων για χρήση, αναπαραγωγή και επεξεργασία των Σχολίων σας σε οποιαδήποτε μορφή, μορφή ή μέσο.

 

Υπερσύνδεση με το περιεχόμενό μας 

Οι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με την Ιστοσελίδα μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

 • Κυβερνητικές υπηρεσίες.
 • Μηχανές αναζήτησης.
 • Οργανισμοί ειδήσεων.
 • Οι διανομείς διαδικτυακών καταλόγων μπορούν να συνδέονται με τον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται με τις ιστοσελίδες άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων.
 • Πιστοποιημένες επιχειρήσεις σε όλο το σύστημα εκτός από την προσέλκυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών, εμπορικών κέντρων φιλανθρωπίας και φιλανθρωπικών ομάδων συλλογής κεφαλαίων που ενδέχεται να μην συνδέονται υπερσυνδέσμως με τον ιστότοπό μας.
 • Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να συνδέονται με την αρχική σελίδα, με τις δημοσιεύσεις ή με άλλες ιστοσελίδες.